Về IWOKJOBS

Về IWOKJOBS.COM

Cổng Tuyển Dụng giúp Ứng viên kết nối thẳng tới Doanh Nghiệp.

IWOK là tổ chức chuyên đào tạo Tiếng Anh & Kỹ Năng Làm Việc theo tiêu chí của các doanh nghiệp, tạo dựng cho sinh viên và học viên một tâm thế tự tin sử dụng Tiếng Anh Để Làm Việc Được và làm chủ các Kỹ Năng Doanh Nghiệp, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người mới đi làm.

Tới Trang Tìm Việc
  • +600 Công việc đang tuyển
  • +3,500 Hồ sơ Ứng viên
  • +3,042 Vị trí phù hợp