Overview

  • Ngành nghề Education
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 110
  • Establishment Time (Thời Điểm Thành Lập) 2017

Company Description

Đào tạo Tiếng Anh & Kỹ Năng Làm Việc theo tiêu chí của các doanh nghiệp, tạo dựng cho sinh viên và học viên một tâm thế tự tin sử dụng Tiếng Anh Để Làm Việc Được và làm chủ các Kỹ Năng Doanh Nghiệp, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người mới đi làm. Doanh Nghiệp tuyển dụng được nhân sự tốt, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đào tạo.