About Nguyễn Thị Bé Diễm

 • Age 23 - 27 Years
 • Gender Female
 • Academic Education Degree Bachelor
 • Offered Salary 3868
 • Viewed 273

About me

Người năng động, chăm chỉ, cầu tiến trong công việc

Học Vấn

 • 2014-2018
  ĐH Công Nghiệp Tp HCM

  Đại Học

  Tài chính - ngân hàng

Kinh Nghiệm

 • 2019 - 2020
  CN CTy CP CN Gốm Sứ Taicera

  Kế toán tổng hợp

  Theo dõi thu chi Theo dõi công nợ Báo cáo công nợ Xuất hóa đơn Giao dịch ngân hàng Tính lương, BHXH Thực hiện BCTC cuối tháng Báo cáo nội bô theo yêu cầu cấp trên

Kỹ Năng